O FIRMIE

Firma SOLUTECH powstała w oparciu o wieloletnie doświadczenie zdobyte w największych koncernach technologicznych świadczących usługi w zakresie systemów automatyki budynkowej, systemów pożarowych, systemów bezpieczeństwa i innych z zakresu wysokich technologii.
Doświadczenie to zaowocowało sporym portfolio obiektów pozyskanych i zrealizowanych. W związku z rozwojem rynku oraz poszczególnych technologii niezbędne stało się posiadanie doświadczenia informatycznego, bez którego trudno sobie wyobrazić jakikolwiek profesjonalny system.

Dzięki udanym realizacjom systemów firma wyspecjalizowała się szczególnie w systemach Digital Signage (prezentacji danych multimedialnych), Obsługi Sal Konferencyjnych oraz zaawansowanych rozwiązaniach telewizji przemysłowej. Szczegóły oferty są opisane w poszczególnych zakładkach.

URVE

Ultimate
Remote
Visualization
Environment

 

URVE to modułowy system informatyczny ułatwiający zarządzanie multimediami w nowoczesnym budynku. Umożliwia między innymi zarządzanie informacją wyświetlaną na ekranach, obsługę urządzeń multimedialnych (infokioski i infomaty), prezentację harmonogramu wydarzeń i spotkań oraz system rezerwacji sal.

ZAUTOMATYZOWANIE

Zautomatyzowanie i usprawnienie obsługi osób odwiedzających budynek

BEZPIECZEŃSTWO

Poprawę bezpieczeństwa i większą kontrolę nad osobami odwiedzającymi obiekt

UŁATWIENIA

Łatwe zarządzanie ekranami i urządzeniami multimediami w obiekcie

USPRAWNIENIA

Usprawnienie procesu rezerwacji i obsługi sal konferencyjnych

PRESTIŻ

Podniesienie prestiżu budynku
Ze względu na modułową budowę oraz otwartą architekturę URVE pozwala na łatwą integrację z systemami funkcjonującymi w danym budynku w tym BMS lub systemami własnymi poszczególnych podnajemców. System obejmuje między innymi następujące obszary:

DIGITAL

SIGNAGE
 
 

SYSTEM

REZERWACJI
SAL
KONFERENCYJNYCH

DIGITAL

SIGNAGE

Moduł ten pozwala na zdalne zarządzanie treściami multimedialnymi i informacjami na dowolnych cyfrowych nośnikach takich jak monitory LCD, monitory plazmowe, ekrany LED i oraz urządzenia interaktywne z nakładkami dotykowymi np. infomaty, infokioski itp.
URVE schemat
System URVE umożliwia wyświetlanie:
URVE schemat
Plików multimedialnych (prezentacje, reklamy, oferta produktowa, itp.) w wielu popularnych formatach.
WWW
Informacji on-line (pochodzące z Internetu/Intranetu typu pogoda, waluty, notowania, dane z baz danych, systemów wewnętrznych klienta itp.).
URVE schemat
Źródeł video
(obraz pochodzący z kamery, TV).

Obrazem wyświetlanym na poszczególnych monitorach można dowolnie i niezależnie zarządzać zdalnie.

Producent oprogramowania udostępnia różnego rodzaju szablony graficzne.

W systemie możemy nadawać uprawniania dla wielu użytkowników, zarządzać kolejnością odtwarzania oraz grupować ekrany. System może pobierać automatycznie informacje i dane z baz danych lub wewnętrznych systemów a następnie prezentować je na ekranach. Nośnikami treści mogą być również ekrany z nakładami dotykowymi czy też infokioski co pozwala użytkownikowi wchodzić w interakcję z systemem. URVE jest kompatybilny z wieloma zewnętrznymi urządzeniami typu czytniki kart dostępu, drukarki oraz dowolne urządzania sterowane po sieci LAN lub protokołem RS232.
Szablony graficzne
Istnieje możliwość rozbudowania systemu o gotowe szablony graficzne przystosowane do wyświetlania określonych informacji.
Na etapie wdrożenia szablony dostosowywane są pod potrzeby klienta w zakresie:
URVE schemat
Kolorystyki
URVE schemat
Umieszczania własnego loga
URVE schemat
Zmiany ścieżki pobieranych informacji (lokalnie, Internet, Intranet, RSS, bazy danych)
KOMUNIKAT
Szablon komunikatu umożliwia łatwe i szybie wprowadzenie komunikatów i ogłoszeń oraz wysyłanie ich na dowolne ekrany.
POWITANIA
Szablon powitań służący do powitań szczególnych gości odwiedzających w danym dniu obiekt. Szablon umożliwia w łatwy sposób edytować treść z poziomu przeglądarki www przez osoby nie-technicze.
BIEŻĄCE INFORMACJE
W celu zaprezentowania bieżących informacji możemy wykorzystać gotowe szablony walut oraz pogody.
Zaletami takiego rozwiązania są przede wszystkim:

WIZERUNEK

Budowanie wizerunku marketingowego firmy

BEZPIECZEŃSTWO

Przekaz awaryjny
(w przypadku pożaru
informacja o drogach
ewakuacyjnych, itp.)

PRODUKTYWNOŚĆ

Przekazywanie informacji pracownikom – zwiększenie motywacji i produktywności

INFORMACJE
LOGISTYCZNE

nformacje z logistyki w magazynie
na producji

MOTYWACJA

Przekazywanie informacji pracownikom – zwiększenie motywacji i produktywności
Zastosowanie systemu zwiększa poczucie przynależności pracownika do firmy poprzez rzetelną informację oraz zwiększa produktywność dzięki informacji, którą pracownik otrzymuje na bieżąco. System zwiększa również efektywność procesów – np. kampania informacyjna o BHP, przypomnienie o konieczności wykorzystania urlopów w terminach ustawowych itp. Rzetelna informacja marketingowa oraz prezentacja osiągania celów zwiększa motywację pracowników oraz odpowiedzialność za osiąganie wyników.

SYSTEM

REZERWACJI

SAL

KONFERENCYJNYCH

System rezerwacji sal umożliwia w łatwy sposób zarządzać rezerwacjami i wydarzeniami oraz prezentować je na wybranych ekranach LCD.
Informacje o rezerwacjach użytkownik może wprowadzać ręcznie za pomocą przeglądarki WWW lub poprzez panel dotykowy lub informacje te mogą być automatycznie pobrane z istniejących systemów klienta (np. MS Exchange, Lotus).System umożliwia zaprezentowanie indywidualnej agendy dla danej sali jak i w formie zbiorczego ekranu prezentującego wszystkie zdarzenia dla kilku sal (np. na danym piętrze).

INTEGRACJA SYSTEMOWA

System multimedialny URVE umożliwia w łatwy sposób integracje z dowolnymi systemami klienta. Automatycznie pobrane informacje o rezerwacjach wysyłane są do nośników LCD znajdujących się pod salami konferencyjnymi prezentując aktualny status sal.

MODUŁ
REZERWACJI
SAL

Dodatkowym elementem systemu multimedialnego URVE jest dedykowany moduł umożliwiający dokonywanie rezerwacji sal wraz z pełną obsługą tego procesu (np. zamawianie cateringu, dodatkowego wyposażenia sal itd.).
Moduł ten działa w oparciu o przeglądarkę www. Wprowadzone dane automatycznie pojawiają się na ekranie, co sprawia, że wyświetlane informacje (zbiorczo lub indywidualnie dla danej sali) na ekranach zawsze są aktualne, a użytkownik uzyska bieżący status zajętości sal.
KALENDARZ
Wbudowany kalendarz (URVE Calendar);
POTWIERDZENIA
Możliwość wprowadzenia wymogu potwierdzenia spotkania;
WYSZUKIWARKA
Możliwość wyszukiwania sal w oparciu o atrybuty (czas, miejsce, wyposażenie sali);
ZAPROSZENIA
Możliwość generowanie zaproszenia na spotkanie (poprzez wysłanie emaila):
ŁATWA REZERWACJA
Możliwość łatwego dokonywania rezerwacji sal (rezerwacje cykliczne, łączenie sal, rezerwacje w oparciu o kalendarz);
STATUS REZERWACJI
Możliwość nadawania statusu zgłaszanym rezerwacjom (oczekujące, zatwierdzone, odrzucone oraz sortowanie wg tych parametrów);
KOLORYSTYKA STATUSU
Określenie na szablonie graficznym statusu sal za pomocą kolorystyki z podziałem na wolne i zajęte;
WSPÓŁPRACA SYSTEMOWA
Możliwość pracy równoległej - łączenia systemu rezerwacji sal URVE z MS Outlook/Lotus
SYSTEM DLA KLIENTA ONLINE
Możliwość osadzenia systemu rezerwacji sal w Intranecie Klienta;
PREZENTACJA REZERWACJI
Możliwość prezentowania rezerwacji w animowanych szablonach graficznych w kolorystyce i z logo Klienta;
RÓŻNE WERSJE JĘZYKOWE
Dostępne wersje językowych EN, PL (możliwość przetłumaczenie na dowolny język);
PREZENTACJA AGENDY
Możliwość prezentowania agendy spotkań zbiorczo (np. dla danego piętra) na wielkoformatowych LCD (system multimedialny);
Funkcje administracyjne:
Możliwość definiowania
i dodawania nowych
atrybutów dla sal
Możliwość nadawania
różnych uprawnień dla
różnych użytkowników
Statystyki wykorzystania
sal
Możliwość zdefiniowa-
nia automatycznej
archiwizacji wpisów
Możliwość
automatycznej archi-
wizacji i backup’u
ustawień systemu

Podstawową funkcjonalność
systemu możemy rozbudować
o dedykowane moduły:

MODUŁ
CATERINGU

1

Z pozycji LOBO mamy możliwość składania zamówień na catering lecz bez procesu akceptacji kosztów oraz bez możliwości odwołania zamówienia.
Moduł umożliwia użytkownikom systemu rezerwacji sal na składanie zamówień na catering.Podczas dokonania rezerwacji w MS Exchange system URVE automatycznie generuje emaila do autora rezerwacji w którym znajdują się linki odwołujące użytkownika do systemu zamówień cateringowych (jeden umożliwiający składanie zamówień oraz drugi odwoływanie). W systemie tym znajdują się informacje o dostępnych produktach (zdjęcie i opis), cenach oraz centra akceptacji kosztów.
W przypadku gdy pracownik dokona wyboru cateringu, system wysyła automatycznie emaila do przełożonego danego pracownika w którym znajduje się prośba o akceptację zamówienia (kopię otrzymuje także organizator spotkania). Zatwierdzający potwierdza te koszty klikając na znajdujący się w powyższym emailu link. W kolejnym kroku pracownik rezerwujący spotkanie otrzymuje emaila z potwierdzeniem akceptacji przez przełożonego kosztów cateringu. W przypadku gdy przełożony nie potwierdzi akceptacji kosztów cateringu (np. nie zauważy emaila z potwierdzeniem) system automatycznie wyśle email ponawiający prośbę (wiadomość trafi także do DW do organizatora spotkania). Przełożony może także odmówić akceptacji kosztów klikając w służący specjalnie do tego celu link. Informacja o nie zaakceptowaniu kosztów zostanie wysłana przez system do organizatora spotkania. Kompletne zamówienie trafia drogą emailową do osób odpowiedzialnych catering.
Z pozycji LOBO mamy możliwość składania zamówień na catering lecz bez procesu akceptacji kosztów oraz bez możliwości odwołania zamówienia.
Powyższe komunikaty występującą w dwóch wersjach językowych PL, EN). Odwołanie rezerwacji w MS Exchange/Lotus powoduje anulowanie cateringu.  W panelu administratora istnieje możliwość przypisania do osób odpowiadających za catering do sal konferencyjnych, oraz definiowanie centrów kosztów.
Dodatkowo po dokonaniu rezerwacji użytkownik otrzymuje emaila w którym znajdzie link umożliwiający przepisanie rezerwacji na inną osobę. Przepisanie rezerwacji powoduje wysłanie prośby do nowego przełożonego o akceptację kosztów (jeśli dla danej rezerwacji było przypisane zamówienie cateringu).

MODUŁ ZAMAWIANIA DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA SAL

2

URVE schemat
Moduł umożliwia użytkownikom systemu rezerwacji sal składanie zamówień na dodatkowy sprzęt do sal konferencyjnych. Podczas dokonywania rezerwacji w MS Exchange/Lotus, system URVE automatycznie generuje emaila do autora rezerwacji w którym znajduje się link odnoszący go do systemu składania/odwoływania zamówień na sprzęt.W systemie zamówień znajdują się informacje o dostępnym sprzęcie (zdjęcia i opis).
URVE schemat
Kompletne zamówienie trafia drogą emailową do osoby odpowiedzialnej za dostarczenie dodatkowego sprzętu.
Dodatkowo po dokonaniu rezerwacji użytkownik otrzymuje emaila w którym znajdzie link umożliwiający przepisanie rezerwacji na inną osobę. Przepisanie rezerwacji podtrzymuje zamówienie na dodatkowy sprzęt. Jednocześnie proces przepisania rezerwacji generuje emaila do osoby odpowiedzialnej za dostawę sprzętu z informacją o nowym organizatorze spotkania.
Odwołanie rezerwacji w MS Exchange/Lotus powoduje anulowanie zamówienia.  W panelu administratora istnieje możliwość przypisania osób odpowiadających za poszczególny sprzęt.

LOBO

Urządzenia wyświetlające

Urządzenie automatycznie sygnalizuje zajętą salę na ekranie za pomocą czerwonego tła layout’u.
LOBO to gotowe urządzenie typu all-in-one składające się z ekranu LCD o przekątnej 10 cali, obudowy ze szczotkowanego aluminium, playera wraz z oprogramowaniem URVE, umożliwiające wyświetlanie agendy spotkań. LOBO z modułem rezerwacji sal stanowi kompletne rozwiązanie przeznaczone do wyświetlania informacji oraz harmonogramu wydarzeń.
System URVE umożliwia import własnego loga oraz zmianę kolorystyki layout’u LOBO10.
Urządzenie automatycznie sygnalizuje zajętą salę na ekranie za pomocą czerwonego tła layout’u.
Z pozycji panelu LOBO
użytkownik może:
WYSZUKAĆ
WOLNĄ SALĘ
DOKONAĆ
REZERWACJI
SALI
POTWIERDZIĆ
SPOTKANIE
ZGŁOSIĆ AWARIĘ
SPRZĘTU
WYPOSAŻENIA SALI
Wszystkie powyższe czynności mogą by wykonywane z uwzględnieniem autoryzacji (Active Directory).
LOBO może stanowić element w ramach całej sieci Digital Signage. Wszystkimi ekranami steruje system URVE.
Poszczególni użytkownicy mogą być odpowiedzialni za zarządzanie wybranymi grupami ekranów.

KONTAKT

SOLUTECH

Borowiecka 57H
04-871 Warszawa
NIP 542 214 00 61
+48 570 016 530
biuro@solutech.pl